Hva vil det si at forbrukslånet ikke har sikkerhet?

De fleste banker som tilbyr forbrukslån, krever ikke at låntakeren stiller med sikkerhet. Bankene tar dermed en viss risiko når de låner ut pengene. Skal man derimot ta opp store lån, spesielt til bolig, kommer man ikke utenom sikkerhetsstillelse.

Hva er pantesikkerhet for lån?

Det bankene krever som sikkerhet er normalt selve objektet som kjøpes. Låner du til slike objekter som bil, båt, campingvogn og motorsykkel av en viss verdi, stilles normalt kjøretøyet eller båten som sikkerhet. Det samme gjelder lån til eiendom, som bolig, hytte eller ferieleilighet. Man kan også låne for eksempel til bil, med sikkerhet i en bolig man eier selv.

Objektet som det tas pant i må da ha en verdi som er større enn lånesummen, og bankene opererer med forskjellige grenser alt ettersom hva som kjøpes. For eksempel låner ikke bankene ut mer enn 85% av verdien på en bolig, mens en rimelig bil ofte kan belånes med 100%.

Forbrukslån er dyrere

Når banken har pantesikkerhet er de langt mindre hissige på rentene. Dette ser vi av boliglånsrentene, der de rimeligste lånene i dag ligger på rundt 2% per år. Bankene tar i de fleste tilfeller meget lav risiko når de låner ut penger til bolig, eller noe annet verdifullt som er enkelt å få omsatt. Misligholdes lånet, kan banken gjennom retten fremtvinge salg av objektet, og dermed få tilbake pengene sine.

Et usikret forbrukslån medfører derimot mye større risiko for bankene. Misligholdes lånet her, vil det kunne ta svært lang tid for banken å få tilbake pengene. I noen tilfeller går de på store tap. Det er et økende problem at folk setter seg i gjeld de ikke har mulighet til å betale tilbake, og bankene er de som sitter igjen med det økonomiske tapet. Dette er en hovedårsak til at bankene henter inn mer fortjeneste på usikrede forbrukslån enn på lån som har sikkerhet. Den ekstra fortjenesten er på sett og vis med på å betale for de enkelte tapene.

Kredittvurderingen avgjør kostnadene

Betingelsene på nesten alle lån, er bedre for de med god økonomi enn for de med svak økonomi. Dette er også noe som henger sammen med bankenes risikovurdering. I forbindelse med for eksempel boliglån, er ikke dette veldig utslagsgivende, men i sammenheng med usikrede forbrukslån har det alt å si. Personer med god betalingshistorikk og høy kredittscore, gis derfor bedre rentebetingelser i de fleste banker, enn de med dårlig score og betalingshistorikk. Bankene er med andre ord rausere, desto tryggere de er på at de får tilbake pengene de låner ut.

Fordelene med forbrukslån uten sikkerhet

Så lenge bankene ikke krever sikkerhet for et lån, brukes det langt mindre tid på å etablere det. Den som søker om lån trenger ikke skaffe oppdatert takst av noe som helst, det går ikke bort tid til verdivurderinger, og det er ikke noe panteobjekt som skal tinglyses. Derfor er det mulig å få forbrukslån uten sikkerhet samme dag man søker, mens å få på plass et boliglån eller billån kan ta mye lengre tid.

Det at det ikke kreves sikkerhet for forbrukslån betyr også at bankene ikke legger seg opp i hva pengene går til. Låner du til bil med sikkerhet i bilen du skal kjøpe, er pengene låst til dette formålet, nettopp fordi banken må ha muligheten til å hente inn pengene sine igjen dersom lånet misligholdes. Et lån til forbruk uten sikkerhet kan derimot brukes til hva som helst, så lenge det er innenfor lovens rammer. Du blir riktignok ofte bedt om å oppgi låneformål, men dette har sammenheng med krav i henhold til lovgivning om hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Oppgir du for eksempel ”oppussing” som låneformål, kan du fortsatt bruke pengene på noe helt annet med god samvittighet. En nettside som har en fin oversikt over forskjellige lånetilbud med renter er Billigeforbrukslån.no. Eksempler på lån med noen gode betingelser er blant annet yA bank og Opp Finans som du kan lese mer om her.

Forbrukslån med sikkerhet om du har betalingsanmerkning

Det er faktisk ikke alle forbrukslån som er uten sikkerhet. Noen få banker tilbyr også forbrukslån med sikkerhet, ment for personer som har inkassosaker og registrerte betalingsanmerkninger. Dette er lån som går til refinansiering av den gjelden som er tilknyttet inkassosaken, og markedsføres gjerne som inkassolån. Kravet for å få et inkassolån er at søkeren har pantesikkerhet å stille med, som oftest egen bolig eller fritidseiendom. Alternativet er kausjonist. Forbrukslånene med sikkerhet kommer med lavere renter enn usikrede lån, som en følge av at banken tar pant i et omsettelig objekt.